Don't take anything from there without permission

Chiba Yudai | 千葉雄大 | 僕の大切な人

Chiba Yudai | 千葉雄大 | 僕の大切な人
Tiểu Ngư của tôi - Thiên thần của tôi

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

[Translation] Chiba Yudai's Blog 2012-10-15

2012-10-15 
Magical Mystery Tour
---------------------------------------------------------


Chào buổi tối, 

Vào khoảng thời điểm này, 
Đã thêm thật nhiều hoa mộc tê cam. 

 Nó khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn rằng mùa đang thu.