Don't take anything from there without permission

Chiba Yudai | 千葉雄大 | 僕の大切な人

Chiba Yudai | 千葉雄大 | 僕の大切な人
Tiểu Ngư của tôi - Thiên thần của tôi

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Shirato's Photo Collectiontwitter 07.01.2012


"白戸修vs黒崎仁志 オセロ対決!結果は後ほど…"

"Trận quyết đấu Othello giữa Shirato Osamu vs Hitoshi Kurosaki bắt đầu! Kết quả sẽ ra sao..."


"オセロ対決の結果…カドを3つ取った白戸修の勝利!"
"Kết quả cuộc trận quyết đầu Othello là... Shirato thắng 3 trận"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét